Jassin Rezai kom till Finland som flykting, nu hjälper han andra med integrationen

Jassin Rezai från S:t Michel kom till Finland som kvotflykting från Afghanistan i 2001. Nu hjälper han själv invandrare att integreras i S:t Michels stads sysselsättningstjänsters och Nyslotts stads gemensamma projekt Lauha.

Jassin Rezai, 30, som föddes i Norra Afghanistan, har undervisat i finska språket och kulturen inom Lauha-projektet sedan början av 2015. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Det tvååriga projektet har som mål att hitta vägar in i arbetslivet för invandrare som inte har arbete eller studieplats och att öka deras språkkunskaper genom arbete.

För personer som deltar i projektet gör man upp en individuell verksamhetsplan där man beaktar personens bakgrund och egna intressen. Verksamheten kräver ett nära samarbete mellan kommunen, näringslivet och tredje sektorn. Invandrarna deltar även själva i att planera verksamheten.

– Lauha-projektets verksamhet grundar sig på samarbete mellan myndigheter och övriga sektorer. I kundens program kan det ingå två dagar språkundervisning och två dagar i en verkstad per vecka. På det här viset får de även använda språket och lär sig samtidigt arbetslivsfärdigheter.

 

Lauha-projektet sysselsätter och får deltagarna att stanna på orten

Verksamheten förbereder invandrarna för arbete, men den lär dem även att känna den finländska arbetskulturen och lokala seden, vilket hjälper dem att delta i det lokala samhällets aktiviteter. Inom Lauha-projektet berättar man även för deltagarna om det savolaxiska sinneslandskapet.

– Fördelen med en liten ort kan vara en lokal identitet som är enkel att förklara för nykomlingar. Här beskriver vi savolaxhet som finländskhet.

För tillfället har programmet ca 50 kunder. För varje kund skriver man en presentationstext som är en sida lång som sedan skickas till potentiella arbetsgivare inom privata eller offentliga sektorn. Många av dem som deltagit i projektet har fått jobb efter att lönesubventions- eller praktikperioden upphört och bosatt sig på orten permanent. Responsen från arbetsgivarna har varit positiv. Rezai hoppas att arbetsgivarnas positiva erfarenheter skulle orsaka en attitydförändring som sedan kunde leda till att invandrarnas kompetens identifieras på arbetsmarknaden.

 

Språkkunskaper och utbildning hjälpte i det nya hemlandet

Jassin Rezai tillhör själv hazarerna, en förföljd minoritet som utsattes för folkmord under inbördeskriget i Afghanistan 1998. Vid millenniumskiftet fick Rezai och hans mamma FN:s flyktingorganisation UNHCR:s flyktingstatus på grund av internationellt skydd.

– Under veckan innan min avfärd mördades 8 000 hazarer brutalt i min hemstad Mazar-i-Sharif, och jag förlorade största delen av mina anhöriga. Jag var 13 år gammal när jag och min mamma flydde till Iran, där vi bodde i två år. Där var vi inte heller trygga, så vi tvingades söka hjälp hos UNHCR. Det var som en lottovinst när vi fick komma till tryggheten i Finland.

Rezai och hans mamma sändes till Jyväskylä, där de båda två först deltog i undervisning i finska. Rezai berättar att han genast förstod att språkkunskaper och utbildning skulle hjälpa honom att klara sig i det nya hemlandet. Nu har han studerat statskunskap vid universitet i tre år och tagit en examen i samhällspedagogik vid S:t Michels yrkeshögskola.

– Jag började arbeta 2001 med att dela ut reklam. Jag hade tur eftersom jag genast kom med i många olika slags verksamhet och byggde upp nätverk.