Mångsidigt stöd erbjuds för att planera mottagandet

Kommunerna kan kontakta kontaktpersonerna för migrationsärenden i sitt områdes NTM-central med frågor om placering i kommunerna och integration. Dessutom får kommunerna stöd av Finland - mitt hem -projektets regionsamordnare.

Arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration av invandrare erbjuder kommunerna och personer som arbetar med integration gott om information om ordnandet av mottagandet och integrationen. Kompetenscentret ordnar utbildningar och upprätthåller webbplatsen integration.fi. På webbplatsen integration.fi har man även samlat blanketter som kommunen kan använda i integrationsprocessen för invandrare.

Dessutom kan kommuner som redan har en längre erfarenhet av mottagande dela god praxis och goda modeller för mottagande och integration.

Läs mer om kompetenscentret för integration av invandrare (integration.fi).

Läs mer om Finland - mitt hem -projektet (integration.fi).