Stora Industrisektorer

I projektet med att utarbeta färdplaner anses energi-, kemi-, skogs- och teknologiindustrin vara industrisektorer med stora utsläpp av växthusgaser. Dessa sektorer hör till de första som har börjat utarbeta färdplaner.

De stora industrisektorerna samordnar regelbundet sitt arbete. Dessutom samordnar arbets- och näringsministeriet arbetet mellan sektorerna för att färdplanerna ska bli så jämförbara som möjligt.

Kontaktuppgifter: