Utveckling och upprätthållande av arbetstagarnas kompetens

Studieledighet

En arbetstagare kan beviljas studieledighet för att delta i utbildning som är underställd offentlig tillsyn i Finland eller utomlands. Bestämmelser om studieledighet och villkoren för utnyttjande av studieledighet finns i lagen och förordningen om studieledighet.

Ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetens

Arbetsgivaren är enligt arbetsavtalslagen skyldig att se till att upprätthålla och utveckla kompetensen hos arbetstagarna i anställningsförhållande så att de kan klara sitt arbete även när företagets verksamhet, det arbete som utförs eller arbetsmetoderna förändras.

Arbetsgivaren är också skyldig att ordna utbildning för permitterade arbetstagare och för arbetstagare som arbetsgivaren erbjuder annat arbete som alternativ till uppsägning, om utbildningen är nödvändig för att arbetstagaren ska kunna ta emot det nya arbetet.

När en arbetsgivare ordnar utbildning för utveckling av yrkeskompetensen för personal i arbetsavtals- och tjänsteförhållande kan arbetsgivaren få ekonomiskt stöd. Bestämmelser om stödet och förutsättningarna för att få det finns i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen.

Se också

alterneringsledighet

Arbetslagstiftning, broschyrer

Ytterligare information:

Tillämpning och tillsyn av arbetslagstiftningen: Arbetarskyddsförvaltningen