Styrgruppen för tillväxtstrategi för hälsobranschen 

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp för att koordinera, följa upp och evaluera utförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen inom forsknings- och innovationsverksamhet.
 

Styrgruppens sammansättning 1.1.2020-31.12.2023

Arbets- och näringsministeriet
industriråd Maija Lönnqvist, ordförande
utvecklingschef Anni Kaukoranta som suppleant
permanent sakkunnig konsultativ tjänsteman Mikko Martikainen

Social- och hälsovårdsministeriet
strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, vice ordförande
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen
specialsakkunnig Jukka Lähesmaa som suppleant
permanent sakkunnig direktör Tuula Helander

Undervisnings- och kulturministeriet
vetenskapsråd Erja Heikkinen, vice ordförande
överinspektör Riina Vuorento som suppleant

Business Finland
Eeva Salminen, Senior Director, Accounts
Outi Tuovila, Ecosystem Lead, Innovation Ecosystems Health & Wellbeing som suppleant

Finlands Akademi
överdirektör Riitta Maijala
ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara som suppleant