Styrgruppen för tillväxtstrategi för hälsobranschen 

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en styrgrupp för att koordinera, följa upp och evaluera utförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen inom forsknings- och innovationsverksamhet.

 

Styrgruppens sammansättning

Arbets- och näringsministeriet

programmdirektör Jaana Lappi, ordförande
utvecklingschef Anni Kaukoranta

Social- och hälsovårdsministeriet
strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, vice ordförande
specialsakkunnig Jukka Lähesmaa
konsultative tjänstemannen Saara Leppinen

Undervisnings- och kulturministeriet
vetenskapsråd Erja Heikkinen, vice ordförande
överinspektör Riina Vuorento

Business Finland
Eeva Salminen, Senior Director, Accounts
Outi Tuovila, Ecosystem Lead, Innovation Ecosystems Health & Wellbeing 

Finlands Akademi
överdirektör Riitta Maijala
ledande vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara