Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag


Som ett nytt initiativ i regeringsprogrammet beslutades det år 2016 att ett sysselsättningsprogram för tillväxtföretag inleds. I programmet stöds affärsverksamheten och tillväxtmöjligheterna i tillväxtföretag och företagsnätverk med hjälp av kompetent arbetskraft. Samtidigt minskas arbetslösheten.

Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag genomförs åren 2016–2019 som en del av regeringens spetsprojekt ”Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen”.

Målet är att få företag att inse att högutbildade arbetslösa är en ny stark konkurrensfaktor. Med hjälp av programmet samlas de viktigaste tjänsterna och handlingsmodellerna som sammanför tillväxtföretag och yrkeskompetenta arbetslösa. 

Åtgärder i sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag inriktas så att de stöder beredningen av tillväxtservicen som ersätter de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna samt för testning av de offentliga tillväxttjänsterna.

De första projekten inom ramen för sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag startade hösten 2016 och de senaste våren 2017. De projekt som pågår för närvarande avslutas vid utgången av 2018. Projekt pågår i flera regioner och en del av projekten genomförs över regiongränserna.

De startade projekten omfattar bl.a.

  • Projektet Kasvubuusti i Birkaland, som består av ett tillväxtprogram för mikro- och SMF-företag och ett rekryteringsprogram för högutbildade personer med yrkeskompetens och
  • Projektet för effektivare arbetsförmedling inom marin- och bilindustrin i Egentliga Finland. Projektet reagerar på och bemöter den positiva strukturomvandlingen.


Ytterligare information
Outi Viljamaa, outi.viljamaa(at)tem.fi