Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag

Som en del av regeringsprogrammet beslutades det år 2016 att ett sysselsättningsprogram för tillväxtföretag inleds. I programmet stöds affärsversverksamheten och tillväxtmöjligheterna i tillväxtföretag och företagsnätverk med hjälp av kompetent arbetskraft. Samtidigt minskas arbetslösheten.

Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag genomförs åren 2016 – 2019 som en del av regeringens spetsprojekt ”Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen”.

Målet är att få företag att inse att högutbildade arbetslösa är en ny stark konkurrensfaktor.  I programmet samlas de viktigaste tjänsterna och handlingsmodellerna som sammanför tillväxtföretag och yrkeskompetenta arbetslösa.

Åtgärder i sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag inriktas så att de stöder beredningen av tillväxtservicen som ersätter de nuvarande arbets- och näringstjänsterna och företagstjänsterna samt så att de testar de offentliga tillväxttjänsterna.

De första projekten inom ramen för sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag startade hösten 2016 och de senaste våren 2017. Projekt har genomförts i flera regioner och en del av projekten genomförs över regiongränserna.

Projekt som pågår just nu är bl.a.

  • Projektet Kasvubuusti i Birkaland, som består av ett tillväxtprogram för mikroföretag och små och medelstora företag och ett rekryteringsprogram för högutbildade personer med yrkeskompetens.
  • Projektet Robocoast Rekry i Satakunta, där målet är att genom samarbete av ett nytt slag mellan olika aktörer hitta 200 högutbildade personer med yrkeskompetens särskilt inom sektorerna automation, robotik och artificiell intelligens. 
  • Projektet Matkailudiili genom vilket matchningsutmaningarna inom turistbranschen besvaras på riksnivå.


Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag och projekten i det genomgick våren 2018 en utvärdering, som genomfördes av MDI Public Oy. Utvärderingens slutrapport publicerades i juni 2018. 


Ytterligare information
Outi Viljamaa, outi.viljamaa(at)tem.fi