Tammerfors uppmuntrar kommuner att ta emot flyktingar

Under 2015 placerades över tusen asylsökande i Tammerfors och de närliggande kommunerna. Enligt Tammerfors socialservicechef Tuula Haapio var antalet nykomlingar förvånande, men så var även stadsbornas och organisationernas vilja att delta.

– På hösten började vi helt från noll, eftersom det inte funnits en flyktingförläggning i Tammerfors på åratal. Den största överraskningen var förstås antalet asylsökande, men å andra sidan även det stora antalet frivilliga som ville hjälpa. Det har funnits fler personer som varit intresserade av frivilligarbete än vad vi kunnat ta emot. Vi har inte behövt be folk att delta, berättar Haapio.

Tidigare hade Tammerfors en kvot om 100 kommunplatser, som 2015 höjdes till 120.

Finansierings- och samarbetsmöjligheterna stöder kommunen i integrationsarbetet

Man har fått stöd från bland annat arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt, och med de ersättningar som projektet betalat ut har man anställt fler personer inom invandrararbetet. Staden har samarbetat intimt med områdets NTM-central och projektet Hemma i Finland. Som bäst ansöker staden om stöd från Europeiska socialfonden för att starta rådgivningstjänster och kamratstödsverksamhet med låg tröskel för invandrare i samarbete med de evangelisk-lutherska församlingarna och läroanstalterna.

Liksom många andra kommuner har även Tammerfors samarbetat nära med föreningar och organisationer som är aktiva i regionen ända sedan höstens nödinkvarteringar och grundandet av flyktingförläggningar. Enligt Haapio innehar frivilligorganisationerna även en central roll inom integrationsarbetet.

– Integrationen är endast delvis tjänstemannaarbete. Utan organisationerna skulle vi inte klara av det här. Vi har till exempel oumbärlig stödpersonsverksamhet tillsammans med församlingarna och många typer av samarbete med Finlands Röda Kors och Settlementförbundet.

Mottagandet av flyktingar är en del av stadens strategi

Enligt Haapio har stadens invånare i huvudsak varit förstående gentemot asylsökandena. Man delade information genom att ordna informationstillfällen för invånarna, men man har inte behövt några andra specialarrangemang. Mottagande och integration av flyktingar ingår i stadens strategiska riktlinjer.

– Staden gör sitt för världens humanitära läge, det är klart, säger Haapio.

Från och med 2009 har det även funnits ett familjegrupphem för minderåriga i Tammerfors, och i höstas grundades ett grupphem. Årligen har det anlänt ca 10 akuta fall i Tammerfors; ifjol var denna siffra 20.

– Birkalands sjukvårdsdistrikt är omfattande, så där har man kunnat vårda många slags hälsoproblem. Det har gjort det möjligt för oss att ta emot akuta fall, särskilt familjer. Vi har velat ta vårt ansvar även i denna sak.

Hurdana hälsningar skickar Haapio till kommuner som funderar på att ta emot flyktingar?

– Nu ska man handla, inte fundera. Man kan börja med ett litet antal, eftersom det ju alltid finns mycket att lära sig gällande mottagande. Vi som är större stöder och delar med oss av våra erfarenheter. Den kulturella mångfalden är här för att stanna. Kommunen blir efter i den samhälleliga utvecklingen om den inte deltar i denna förändring.