Tidslinje

För att färdplanerna ska kunna utnyttjas fullt ut i beredningen av de klimat- och energipolitiska scenarierna, bör färdplanerna färdigställas senast i maj–juni 2020. Tidtabellen är snäv, och det är förståeligt om arbetet slutförs först senare. Det viktiga är i sista hand att arbetet är högklassigt och omsorgsfullt förberett.