Tillväxtföretag

Tillväxtföretagen skapar en avsevärd del av de nya jobben. Enligt OECD:s och EU:s definition är ett tillväxtföretag ett företag som i början sysselsätter minst 10 personer och under de tre följande åren ökar sysselsättningen med över 20 procent per år i genomsnitt. I talspråket avses med tillväxtföretag dock oftast en större skara företag.

Offentliga finansierings-, expert- och nätverkstjänster för start och expandering av företagsverksamhet tillhandahålls av Business Finland, NTM-centralerna, Finnvera Abp, Industriinvestering Ab och Finpro.

Business Finland stöder i stor utsträckning forsknings- och utvecklingsverksamhet i företag samt deras tillväxt och hjälper företag med internationalisering. Business Finland erbjuder företag också experttjänster i målländerna samt information om internationella marknader.

NTM-centralerna kan på ett mångsidigt sätt ge stöd och råd i företagets etablerings- och startfas. Dessutom söker centralerna fram och utvärderar privatpersoners och nyetablerade företags uppfinningar och innovativa idéer och hjälper till att utveckla dem till affärsverksamhet.

Finnvera koncentrar sig på finansiering av små och medelstora företags driftskapital och export och på investeringar. Bolaget är riskfinansiär för nya innovativa företag. Industriinvestering främjar företagens tillväxt och internationalisering genom kapitalplaceringar och med hjälp av internationella nätverk. 

Ytterligare upplysningar:

Petra Tarjanne 
petra.tarjanne(at)gov.fi