Främjande av internationalisering och export till tillväxtmarknader

Export och internationalisering är viktiga förutsättningar för de finländska företagens och den finländska ekonomins tillväxt. Arbets- och näringsministeriet har som mål att främja att företag som är verksamma i Finland internationaliserar och exporterar i synnerhet till tillväxtmarknader, trygga företagens möjlighet att ta sig in på marknaderna och förbättra företagens konkurrenskraft på viktiga exportmarknader.

Arbets- och näringsministeriet främjar som en del av Team Finland-nätverket det handels-ekonomiska samarbetet och myndighetsrelationerna med strategiskt betydelsefulla partnerländer.

Prioriterade länder i ministeriets internationella samarbete är bland annat Ryssland, Kina och Indien, med vilka ministeriet har avtal om samarbete inom vetenskap och teknik och bilaterala arbetsgrupper, vars mål är att hjälpa finländska företag att skapa relationer till ifrågavarande länders myndigheter, förvaltningsorganisationer och näringsliv. Sambandet och verksamheten utvecklas i enlighet med efterfrågan och företagens behov.

Ytterligare upplysningar:

Mari Hakkarainen - mari.hakkarainen(at)tem.fi
Ulla Palander - ulla.palander(at)tem.fi  
Riikka Astala - riikka.astala(at)tem.fi