Nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn

Transportsektorns globala marknad är en helhet värd upp till tusentals miljarder euro. I och med den tekniska omvälvningen har sektorn blivit ett försöksfält för nya tjänstemodeller där även finländska företag har utmärkta möjligheter att skapa och testa nya tjänstemodeller och etablera sig på den internationella marknaden.                                              

Utgångspunkten i det nationella tillväxtprogrammet för transportsektorn 2018–2020 är att forskningsinstitutioner, den offentliga sektorn och den privata sektorn tillsammans ska främja företagsdriven utveckling, tillväxt och internationalisering inom transportsektorn.

Tyngdpunkten i programmet ligger på utveckling av företagsbaserade ekosystem och tjänster som utgår från kundernas behov. Programmet konkretiserar möjligheterna med digitalisering inom transportsektorn och hjälper sektorn att ta sin egen andel av den växande internationella marknaden.

Syftet är alltså inte att fokusera på enskilda trafikprojekt, allmän utveckling av transportsektorn eller trafikpolitiska frågor.