Personer som får internationellt skydd är berättigade till kommunal service

Personer som får internationellt skydd och som flyttar in i en kommun är kommuninvånare, och därför har de rätt att utnyttja kommunal basservice. I synnerhet i början då dessa personer nyligen flyttat in i kommunen bör de även erbjudas tjänster som främjar integration och sysselsättning.

Kommunernas möjligheter att erbjuda tjänster för personer som får internationellt skydd samt för övriga integrationsdeltagare varierar. I de stora städerna kan det finnas en lång tradition av att ta emot flyktingar och tjänsterna för invandrare är etablerade. Små kommuner eller kommuner som tar emot sina första flyktingar kan samarbeta med andra kommuner. Att på förhand kartlägga aktörer inom mottagande och integrationsarbete på kommunens område stöder ordnandet av integrationstjänster.

Kommunen ska erbjuda följande tjänster till personer som får internationellt skydd:

Personer med flyktingbakgrund kan även behöva till exempel specialtjänster inom hälsovården.

Du kan läsa informationspaketet också i pdf-format och skriva ut det på webbsidan integration.fi.