Ersättning för ordnande av tolktjänster

Kommunen ersätts för tolkningstjänster som behövts för

  • social- och hälsovårdstjänster,
  • utarbetandet av integrationsplanen,
  • tillgång till integrationstjänster i invandringens inledande skede,
  • introduktion till kommunen samt
  • samarbete mellan skola och daghem.

I vissa fall kan även översättningskostnader ersättas.

Läs mer om ersättningar till kommunerna (integration.fi).