Undersökningar och rapporter 

Pro gradu-avhandlingar 

 • Ersöz, Semih: Social Impact Assessment in Education Technology Investments (2018) 
 • Hokkila, Noora: Tulosperusteinen rahoitussopimus – Lojaliteetista ja intressiristiriidoista sijoittajan sopimusoikeudellisen riskienhallinnan näkökulmasta (2019) 
 • Hughes, Halle: Investing for impact: An evaluation of Finnish social impact bonds and their cross-border transferability (2019)
 • Kari, Roosa: Vaikuttavuuden mittaaminen Lapset-SIB-hankkeessa kunnan ja palveluntarjoajan näkökulmista
 • Kipfer, Robin: What Drives Impact Investors? A Comparison between a Developed and a Developing Country (2019)
 • Lairikko, Katja: The Emergence of Impact Investing in Finland: Challenges and Opportunities (2016) 
 • Sainio, Sonja: Seizing the momentum: The rise of impact investing market in Finland (2018) 
 • Tiikkanen, Olli: Vaikuttavuuden ekosysteemiä rakentamassa – Systeemiteoreettinen tutkielma vaikuttavuusinvestoimisesta & Sitrasta sen suomalaisena edistäjänä (2019) 
 • Vilkki, Siri: Tulosperusteinen rahoitussopimus sosiaalisten palveluiden rahoitusmallina: Haasteet ja mahdollisuudet (2018) 

Kandidatavhandlingar 

 • Piippo, Noora: SIB-hankkeiden ominaisuuksien tarkastelu ja luokittelu (2019) 

Övriga 

 • Puro, Roosa & al.: Impactful investing in Finland: Case SIB (2018)