Understöd

De sociala företagen är likställda med andra företag när det gäller privat och offentlig finansiering. Lönesubvention och sysselsättningspolitiskt understöd kan dock undantagsvis beviljas sociala företag enligt andra kriterier. Lönesubvention ansöks hos arbets- och näringsbyrån och sysselsättningspolitiskt understöd hos närings-, trafik- och miljöcentralen.

Ytterligare upplysningar: Kirsti Haapa-aho, kirsti.haapa-aho(at)tem.fi