Utlänningar i Finland

Under 2015 beviljades 30 590 utländska medborgare uppehållstillstånd i Finland.

Det året flyttade människor till Finland i synnerhet på grund av familj, studier eller arbete.

De som flyttar till Finland kommer oftast från våra grannländer Estland och Ryssland.

Invandringen ökar andelen invånare i arbetsför ålder

En stor del av de människor som flyttar till Finland är i arbetsför ålder. Att andelen invånare i arbetsför ålder blir större kan vara positivt för Finlands försörjningskvot, men antalet invandrare är ganska litet. På många orter i Finland stiger invånarantalet endast till följd av invandring.