Utvecklingsprojekt

ANM styr användningen av kärnenergi även med nationella arbetsgrupper och utvecklingsprojekt. De senaste årens arbetsgrupper har varit REILA-gruppen som funderade på reformen av kärnenergilagen, ett projekt som fokuserat på Statens kärnavfallshanteringsfond (VYR-arbetsgruppen) samt den nationella arbetsgruppen för kärnavfallshantering (YETI).

Ytterligare upplysningar: Liisa Heikinheimo