Vad är integration?

Integration är en process som alltid sker genom vardaglig växelverkan. Integrationen stöds förutom av myndigheterna även av olika aktörer och gemenskaper, t.ex. organisationer, arbetsplatser, företag, läroanstalter och andra gemenskaper.

Delaktig genom basservice

Utländska medborgare som bor i Finland permanent har rätt till basservice, och arbetssökande kan använda sig av arbets- och näringsbyråernas tjänster. Via basservicen stöds invandrarens välbefinnande och delaktighet i samhället.

Läs mer om principer för integrationsarbetet på integration.fi.