Försökskommuner som utvaldes för fortsatt beredning 2019

Ansökningsprocessen för kommunförsök med sysselsättning 2019

Den kompletterande ansökningsomgången för kommunförsök med sysselsättning genomfördes 8.10–19.11.2019. Vid ansökningsomgången hösten 2019 ansökte 30 kommuner och kommungrupper med sammanlagt 123 kommuner om att få delta i kommunförsöken.  90 kommuner, som ensamma eller tillsammans med flera andra kommuner bildade sammanlagt 20 försöksområden, valdes ut för fortsatt beredning baserat på bedömningskriterierna i ansökningsbrevet. Som riktgivande villkor användes det sammanlagda invånarantalet i de kommuner som ansökt (minst 30 000) och antalet kunder i försöken inom närings-, trafik- och miljöcentralens område (högst cirka 40 procent av samtliga arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån).  

I fråga om genomförandeplanen bedömdes bland annat

 • hur genomförbara de föreslagna åtgärderna är
 • om sektorsövergripande service erbjuds i försöksområdet (till exempel samordning av utbildningstjänster och social- och hälsovårdstjänster med sysselsättningstjänsterna),
 • vilka sysselsättningseffekter som kan förväntas av försöket och
 • om kommunernas egen finansieringsandel sannolikt är tillräcklig. 

Kommuner som utvaldes för fortsatt beredning vid ansökningsomgången hösten 2019

 1. Seinäjoki, Ilmajoki /området för NTM-centralen i Södra Österbotten
 2. S:t Michel, Juva, Hirvensalmi, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 3. Nyslott / området för NTM-centralen i Södra Savolax
 4. Tavastehus, Hattula, Janakkala / området för NTM-centralen i Tavastland
 5. Lahtis, Hollola, Asikkala, Kärkölä, Orimattila / området för NTM-centralen i Tavastland
 6. Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Sotkamo, Suomussalmi, Paltamo, Ristijärvi / området för NTM-centralen i Kajanaland
 7. Jyväskylä, Laukas, Muurame, Äänekoski / området för NMT-centralen i Mellersta Finland
 8. Rovaniemi, Torneå, Kemijärvi, Sodankylä / området för NMT-centralen i Lappland
 9. Tammerfors och 21 kommuner / NTM-centralen i Birkaland
 10. Karleby / området för NTM-centralen i Österbotten
 11. Joensuu, Outokumpu, Libelits, Polvijärvi, Kontiolax / området för NTM-centralen i Norra Karelen 
 12. Uleåborg, Karlö, Ii, Kempele, Limingo, Lumijoki, Tyrnävä, Muhos / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 13. Brahestad, Pyhäjoki, Siikajoki / området för NTM-centralen i Norra Österbotten
 14. Kuopio, Idensalmi, Lapinlahti, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Vieremä / området för NTM-centralen i Norra Savolax
 15. Björneborg, Kumo / området för NTM-centralen i Satakunta
 16. Esbo / området för NTM-centralen i Nyland
 17. Helsingfors / området för NTM-centralen i Nyland
 18. Vanda, Kervo / området för NTM-centralen i Nyland
 19. Salo, S:t Mårtens / området för NTM-centralen i Egentliga Finland
 20. Åbo, Letala, Pemar, Sagu, Nystad / området för NTM-centralen i Egentliga Finland

Resurskalkylerna för försöken uppdaterades i augusti 2020. Resurskalkyl (på finska)

Den kompletterande ansökningsomgången för kommunförsöken med sysselsättning genomfördes 12.5–26.6.2020.

Läs mer om den kompletterande ansökan

Lista över områdena för kommunförsök och kommunerna