Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupa reaktorin käytöstäpoistoon

Teknologian tutkimuslaitos VTT Oy jätti 20.6.2017 valtioneuvostolle lupahakemuksen tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa varten. Lupahakemusta edelsi VTT:n vuosina 2013–2015 toteuttama ympäristövaikutusten arviointimenettely. Menettelyyn kuuluva arviointiselotus ja yhteysviranomaisen lausunto on sisällytetty valtioneuvostolle toimitettuun täydelliseen hakemukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2017 lakisääteisen lausuntokierroksen lupahakemuksesta. Lausuntoja on pyydetty ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti. Myös kansalaiset voivat antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: Linda Kumpula
 

VTT FiR 1 käytöstäpoiston hakemus 2017
Ilmoitus
 

Lausuntopyynnöt

Kunnat
Kunnat svenska
Laaja
Ministeriöt
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säteilyturvakeskus
Ålands Lanskapsregering
Ulkoministeriö

Lausunnot

Pyhtään kunnan lausunto
SAK:n lausunto
Senaatti-kiinteistö lausunto
Ympäristöministeriön lausunto
Aluehallintoviraston lausunto
Eurajoen kunnan lausunto
Posivan lausunto
Museoviraston lausunto
Akavan lausunto
Fortumin lausunto
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto
Teollisuuden Voima Oyjn lausunto
Ålands landskapsregering lausunto
Espoon kaupungin lausunto
Valtiovarainministeriön lausunto
Ulkoministeriön lausunto
Sisäministeriön lausunto
Strålsäkerhetsmyndighetens utlåtande
Kauniaisten kaupungin lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lausunto
Fennovoiman lausunto
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto
Suomen Ympäristökeskuksen lausunto
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto
Suomen Yrittäjien lausunto
Ilmatieteenlaitoksen lausunto
Säteilyturvakeskuksen ilmoitus lausunnon viivästymisestä