Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupa reaktorin käytöstäpoistoon

Teknologian tutkimuslaitos VTT Oy jätti 20.6.2017 valtioneuvostolle lupahakemuksen tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa varten. Lupahakemusta edelsi VTT:n vuosina 2013–2015 toteuttama ympäristövaikutusten arviointimenettely. Menettelyyn kuuluva arviointiselotus ja yhteysviranomaisen lausunto on sisällytetty valtioneuvostolle toimitettuun täydelliseen hakemukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2017 lakisääteisen lausuntokierroksen lupahakemuksesta. Lausuntoja on pyydetty ministeriöiltä, viranomaisilta, kunnilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä Ruotsin viranomaisilta ns. rajareaktorisopimuksen mukaisesti. Myös kansalaiset voivat antaa mielipiteensä tai lausuntonsa hakemuksesta vuoden 2018 maaliskuun loppuun mennessä.

VTT toimitti lisäksi 1.2.2019 täydennyksen lupahakemukseensa. Ministeriö järjesti täydennyksestä lausuntokierroksen helmikuun 2019 aikana.

Lisätietoja: Linda Kumpula

VTT:n vastineet

FiR 1 lausuntovastine 23.4.2020
FiR 1 lausuntovastine 4.5.2018

VTT FiR 1 lupahakemuksen täydennys 2019

Lausuntopyynnöt 2019

Laaja
Säteilyturvakeskus
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Ålands Landskapsregering
 

Lausunnot 2019

Museoviraston kansilehti
Museoviraston lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto
Akavan lausunto
Ilmatieteen laitoksen lausunto
Senaattikiinteistön lausunto
TUKESin lausunto
Nakkilan kunnanhallituksen lausunto
Fennovoiman lausunto
Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto
STTK:n lausunto
Ympäristöministeriön lausunto
Sisäministeriön lausunto
Fortum Power and Heat Oy:n lausunto
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto
Eurajoen kunnan lausunto
Porvoon kaupungin lausunto
STUKin lausunto
STUKin lausunnon Liite 1 Turvallisuusarvio
STUKin lausunnon Liite 2 YTN lausunto
 

VTT FiR 1 käytöstäpoiston hakemus 2017
Ilmoitus
 

Lausuntopyynnöt 2017

Kunnat
Kunnat svenska
Laaja
Ministeriöt
Natur och Miljö rf
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säteilyturvakeskus
Ålands Landskapsregering
Ulkoministeriö

Lausunnot 2017

Pyhtään kunnan lausunto
SAK:n lausunto
Senaatti-kiinteistö lausunto
Ympäristöministeriön lausunto
Aluehallintoviraston lausunto
Eurajoen kunnan lausunto
Posivan lausunto
Museoviraston lausunto
Akavan lausunto
Fortumin lausunto
Maa- ja metsätalousministeriön lausunto
Teollisuuden Voima Oyjn lausunto
Ålands landskapsregering lausunto
Espoon kaupungin lausunto
Valtiovarainministeriön lausunto
Ulkoministeriön lausunto
Sisäministeriön lausunto
Strålsäkerhetsmyndighetens utlåtande
Kauniaisten kaupungin lausunto
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto
Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lausunto
Fennovoiman lausunto
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto
Suomen Ympäristökeskuksen lausunto
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto
Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto
Suomen Yrittäjien lausunto
Ilmatieteenlaitoksen lausunto
Säteilyturvakeskuksen ilmoitus lausunnon viivästymisestä