Tutkimustulosten matkaa innovaatioiksi halutaan helpottaa

Valtio panostaa vuosittain lähes 300 miljoonaa euroa terveyteen liittyvään tutkimukseen, ja Suomi on monella tieteen alalla maailman huippua. Strategian tavoitteena on edistää tutkimuksen soveltamista ja hyödyntämistä sekä nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille.

Siinä missä tutkimusorganisaatiot ovat tiivistämässä yhteistyötään ja tarkentamassa työnjakoaan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi, samasta suuntauksesta olisi hyötyä myös teknologiansiirto-, kaupallistamis- ja yrityskiihdyttämötoiminnoissa. Niiden avulla terveysalalla voitaisiin saavuttaa merkittävää mittakaavaetua ja kansainvälistä näkyvyyttä. Tutkimuksen soveltaminen ja hyödyntäminen tehostuisi ja innovaatioiden markkinoille pääsy nopeutuisi.

Hallitusohjelman painopistealueella Osaaminen ja koulutus on kärkihanke, joka keskittyy muun muassa vahvistamaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi. Kärkihankkeen toteutuksesta vastaavat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kärkihankerahoitus kanavoitiin Tekesin kautta. Projektit päättyvät viimeistään 31.8.2018.

  • Research Benefit -rahoituksen tarkoituksena oli auttaa saattamaan lähes valmiita tutkimustuloksia yritysten hyödynnettäviksi.
  • Challenge Finland -kilpailulla haettiin kaupallistettavia ratkaisuja merkittäviin ongelmiin.
  • Innovation Scout -rahoituksella parannettiin tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden innovaatio- ja kaupallistamisosaamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat korkeakoulukeksintölain uudistamista, jotta tutkimuksessa syntyneitä keksintöjä hyödynnettäisiin nykyistä nopeammin ja laajemmin. Tällä hetkellä keksinnön omistajuus riippuu sen syntyyn johtaneesta rahoituksesta ja yhteistyökumppanuudesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto käynnistivät yhdessä keväällä 2017 SPARK Finland -kehitysohjelman, jonka tavoitteena on auttaa tutkijoita ja kliinisen hoitotyön ammattilaisia luomaan uusia ratkaisuja terveydenhoidon tarpeisiin ja viemään näitä kansainvälisille markkinoille. Ohjelma on kehitetty Stanfordin yliopistossa, jossa esimerkiksi lääkekehityksen alkuvaiheeseen kuluvaa aikaa on saatu lyhennettyä vuosilla. Kahden vuoden pilottivaiheen jälkeen (2017–2018) kehitysohjelma on tarkoitus laajentaa kansalliseksi. 

Katso yhteistyön tiivistämisestä myös sivu