Rahoitus ja ohjelmat

Kasvustrategian yhtenä tavoitteena on, että terveysalan tutkimusta, kaupallistamista ja kasvuyritysten liiketoimintaa rahoitetaan tarpeeksi ja että terveysalan vahvasta tutkimuksesta syntyy uuden liiketoiminnan kautta kasvua ja kilpailukykyä.

Terveys ja hyvinvointi ovat niin Suomen Akatemian kuin Tekesinkin rahoitustoiminnan painopisteitä.

Suomen Akatemia rahoittaa terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimusta ja tutkimusympäristöjä noin 70 miljoonalla eurolla vuosittain. Tällä rahoituksella tuetaan tutkijoiden ja tutkimushankkeiden työtä erityisesti terveyden tutkimuksen toimikunnan alalla.

Alan tutkimushankkeita rahoitetaan myös akatemiaohjelmissa, joista uusimpia ovat Tieteellä terveyteen (TERVA) -ohjelma sekä Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi (RADDESS) -ohjelma. Käynnissä ovat myös mm. Terveyttä kohorteista ja biopankeista (COHORT) -ohjelma sekä Yksilöllistetty terveys – perimästä yhteiskuntaan (pHealth-ohjelma).

Myös kärkihankerahoituksella sekä yliopistojen profiloitumisen rahoituksella edistetään alan tutkimusta ja sen vaikuttavuutta laajemmin yhteiskunnassa. Lisäksi Strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmissa on rahoitettu suuria alan konsortioita

Näiden lisäksi Suomen Akatemian jakaman tutkimusinfrastruktuurirahoituksen kautta suuntautuu alan tutkimuksen tueksi lähes 10 miljoonaa euroa. Suomi on myös aktiivinen monissa terveyden ja hyvinvoinnin alueella toimivissa kansainvälisissä tutkimusinfrastruktuureissa, jotka liittyvät esimerkiksi biopankkeihin, translationaaliseen tutkimukseen sekä biolääketieteelliseen kuvantamiseen.

Business Finlandin rahoitus terveyden ja hyvinvoinnin sisältöpainopistealueelle oli vuonna 2016 noin 117 miljoonaa euroa. Tekesin Terveyttä Biteistä -ohjelman (2014–2018) tavoitteena on tehdä Suomesta merkittävä digitaalisen terveyden toimintaympäristö ja ekosysteemi. Ohjelman arvioitu kokonaisvolyymi on 100 miljoonaa euroa ja Business Finlandin kokonaisrahoitus 50 miljoonaa euroa.

Business Finlandilla ja Suomen Akatemialla on ohjelmia ja toimenpiteitä, jotka tähtäävät siihen, että terveysalan tutkijat ja tutkimusryhmät tunnistavat ja kehittävät kansainvälisesti kilpailukykyisiä ideoita kaupallisesti hyödynnettäviksi ratkaisuksi (esimerkiksi Challenge Finland, Research Benefit ja Innovation Scout, Tekes sekä Tutkimuksella eteenpäin, Suomen Akatemia).

Valtion pääomasijoitusyhtiöt ottavat huomioon terveysalan riskipääoman tarpeet. Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä on vuonna 2014 alkanut Uudistuvat teollisuus -sijoitusohjelma kasvuhakuisille suomalaisille pk-yrityksille. Yksi ohjelman painopistealue on terveysteknologia. Alkuvaiheen terveysalan yritykset voivat saada rahoitusta pääomarahastoista, joihin Tekes Pääomasijoitus Oy sijoittaa.

Yhtenä keinona lisätä yksityisen pääoman tarjontaa on vähentää sitä rajoittavaa lainsäädäntöä. Kasvustrategian suunnitelmiin kuuluukin selvittää säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen pääomasijoitusrahastoihin tekemien sijoitusten neutraali verokohtelu.