Hyödymme hyvinvointi- ja terveystiedon uusista käyttötarkoituksista

Ihmisistä kerätään hyvinvointi- ja terveystietoja sekä ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä koskevaa tietoa lukuisiin kansallisiin ja paikallisiin järjestelmiin. Mahdollisuudet kerätä omaan hyvinvointiin liittyvää tietoa eri tavoin ovat lisääntyneet sovellusten ja teknologian kehittymisen myötä.

Strategian tavoitteena on, että henkilökohtaisten terveystietojen ja potilasasiakirjojen käyttö tutkimus- ja innovaatiotoimintaan olisi sujuvaa.

Asiakastietoa voi hyödyntää lähitulevaisuudessa aiempaa joustavammin

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka tavoitteena on, että vuoden 2018 alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollossa tallennettuja asiakastietoja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman joustavasti ja tietoturvallisesti eri käyttötarkoituksissa.

Lakimuutoksilla halutaan myös purkaa lupakäsittelyyn liittyvää päällekkäistä hallinnollista taakkaa sekä sujuvoittaa ja nopeuttaa lupakäsittelyä ja tietojen yhdistelyä eri rekistereistä.

Lakimuutoksen myötä henkilötietojen käyttöluvat myöntäisi keskitetysti yksi lupaviranomainen silloin, kun muun muassa tutkimukseen tai selvitykseen tarvitaan enemmän kuin yhden rekisterinpitäjän aineistoja tai siihen tarvitaan yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja. Lakiehdotuksen mukaan lupaviranomaisena toimisi muusta toiminnasta erillinen yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

Lupaviranomaisen toiminnan käynnistämistä ja sähköistä lupaportaalia valmistellaan Sitran koordinoimassa Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hankkeessa.

Myös omia hyvinvointi- ja terveystietojaan voi pian hyödyntää aiempaa tehokkaammin

Kela laajentaa Kanta-palvelujen kansalaisen Omakantaa niin, että kaikki halukkaat voivat tallentaa sinne omia hyvinvointi- ja terveystietojaan. Moni kerääkin jo tällaisia tietoja: esimerkiksi untaan voi seurata sänkyyn asennettavien sensorien tai mobiilisovellusten avulla tai verenpainetta voi mitata kotona.

Tarkoitus on, että kaupalliset toimijat kehittäisivät tietoja hyödyntäviä sovelluksia, joiden avulla yksittäisen ihmisen edellytykset ylläpitää terveyttään ja hyvinvointiaan paranisivat.