Terveysalan kasvu lisää niin liiketoimintaa kuin parantaa ihmisten terveyttäkin

Terveysalan kasvustrategia on ekosysteemistrategia. Sen tavoitteena on tunnistaa ne ekosysteemin kohdat, joissa muutos lisäisi Suomen houkuttelevuutta tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kumppanina tai investointien kohdemaana sekä tukisi alan liiketoiminnan kasvua. Muutos voi olla esimerkiksi sääntelyn vähentämistä, yhteistyön lisäämistä, uusien toimintatapojen käyttöönottoa, rahoituksen uudelleensuuntaamista tai hakukriteereiden muokkaamista.

Strategian eri tavoitteita yhdistää ajatus siitä, että yhteistyötä on tehtävä yli organisaatiorajojen. Suomen kaltaisessa pienessä maassa kaikkien ei kannata tehdä kaikkea, vaan lisäksi on sovittava järkevästä työnjaosta. Kunkin organisaation kannattaa toisin sanoen keskittyä omiin vahvuuksiinsa.

Strategian tavoitteena on, että Suomesta tulee

  • tieteellisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja siitä syntyvien innovaatioiden lähde ja hyödyntäjä
  • dynaaminen toimintaympäristö alan kasvuyrityksille
  • terveysjärjestelmän ja innovaatiotoiminnan yhteensovittamisen mallimaa
  • houkutteleva yhteistyökumppani ja terveysalan investointien kohdemaa sekä
  • yksilöllisen terveydenhuollon ja genomitiedon hyödyntämisen edelläkävijä.

Tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa konkreettisesti muun muassa uusia tutkimuskumppanuuksia, lisää investointeja Suomeen, uutta vientiä, kasvavaa liikevaihtoa ja korkeampaa työllisyyttä. Terveydenhuollossa se tarkoittaa esimerkiksi entistä yksilöllistetympää terveydenhoitoa, aiempaa tehokkaampaa kansantautien ehkäisyä ja mahdollisuutta räätälöidä hoitoja jo lähitulevaisuudessa.

Meillä on erinomaiset edellytykset saavuttaa asetetut tavoitteet. Suomessa on panostettu alan koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin sekä tutkimusinfrastruktuureihin pitkäjänteisesti. Osaamisemme on monipuolista ja monitieteellistä ja terveydenhuoltomme on yksi maailman laadukkaimmista.