Yhteistyö lisääntyy vauhdilla tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa

Suomeen kohdistuu kasvavaa kiinnostusta tutkimus-, kehitys- ja pilotointialustana. Kun korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat keskittävät osaamistaan, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus sekä Suomen vetovoima osaajien ja osaamisintensiivisten yritysten sijoittumiselle lisääntyvät.

Terveydenhuollon haasteita ei ratkaista yksin. Erilaiset yhteistyömallit ovatkin lisääntyneet viime vuosien aikana terveysalan tutkimuksessa. Alueelliset keskittymät hyödyntävät alueiden vahvuuksia ja voimavaroja, ja alakohtaiset keskittymät kokoavat osaamista kansallisiksi osaamiskärjiksi.

Suurien kaupunkien yhteyteen on syntynyt ja syntymässä uusia innovaatioyhteistyötä lisääviä osaamiskeskittymiä yliopistojen, yliopistosairaaloiden ja kaupunkien välisen yhteistyön tiivistämisen ansiosta. Keskuksissa edistetään yhteistyötä monialaisesti tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutustoiminnassa. Toiminta on aloitettu

  • Helsingissä (Health Capital Helsinki),
  • Oulussa (OuluHealth) ja
  • Turussa (Terveyskampus Turku).

Kuopiossa (Kuopio Health), Tampereella (Tulevaisuuden terveyskylä) ja Jyväskylässä toiminta on suunnitteluvaiheessa.

Myös Suomen biokeskukset tiivistävät edelleen yhteistyötään. Ne muodostavat yhdessä biotieteen teknologiapalveluita kansallisesti tarjoavan Biokeskus Suomen. Isäntäyliopistot ovat sitoutuneet kehittämään verkoston toimintaa.

Katso alakohtaisista osaamiskeskittymistä myös sivu