Terveysalan kasvustrategian ohjausryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 28.8.2014 ohjausryhmän koordinoimaan, seuraamaan ja arvioimaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toimeenpanoa.

Ohjausryhmän tehtävänä on:

  • edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä 
  • ohjata ja koordinoida toimeenpanoa sovitun työnjaon mukaisesti
  • vastata toimeenpanon seurannasta ja yksityiskohtaisten vaikuttavuuden mittareiden laadinnasta
  • tuottaa ulkopuolinen arvio strategian täytäntöönpanosta

 

Ohjausryhmän kokoonpano

Työ- ja elinkeinoministeriö

hankepäällikkö Jaana Lappi, ohjausryhmän puheenjohtaja
kehittämispäällikkö Anni Kaukoranta

Sosiaali- ja terveysministeriö

strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, varapuheenjohtaja
erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa
neuvotteleva virkamies Saara Leppinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

tiedeasianneuvos Erja Heikkinen, varapuheenjohtaja
opetusneuvos Riina Vuorento

Business Finland

johtaja, terveys ja hyvinvointi Minna Hendolin
johtaja Hanna Rantala

Suomen Akatemia

ylijohtaja Riitta Maijala
johtava tiedeasiantuntija Sanna Marjavaara