Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Taloudenhallinnan neuvottelukunta kehittää taloustietämystä ja edistää eri toimijoiden yhteistyötä. Neuvottelukunta toimii TEM:n yhteydessä.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Taloudenhallinnan neuvottelukunnan tehtävät:

  1. edistää taloudenhallintaa koskevaa tietämystä, kasvatusta ja tutkimusta sekä talousneuvonnan kehittämistä;
  2. tukea ja edistää viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä taloudenhallinnan kehittämisessä ja ylivelkaantumisen ennalta ehkäisemissä;
  3. huolehtia siitä, että taloudenhallintaan liittyvää valistus- ja neuvontamateriaalia on saatavilla;
  4. käynnistää taloudenhallinnan tutkinnon sisällön suunnittelu; sekä
  5. edistää muulla vastaavalla tavalla taloudenhallintaa yhteiskunnassa.

Taloudenhallinnan neuvottelukunta

Lisätietoja: Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen