Tapahtumat

Webinaarissa kuullaan Suomen talousnäkymistä, kestävän kasvun ohjelmasta ja hiilineutraalisuudesta sekä julkistetaan elintarviketeollisuuden ja uusiutuvan energian toimialaraportit.

Järjestäjä: TEM

Webinaarissa kuullaan, keskustellaan ja annetaan evästyksiä kaupan tulevaisuusselonteon jatkovalmisteluun. Ohjelmassa on myös asiantuntija-alustuksia ja paneelikeskustelu. Tilaisuuteen kirjautuminen avataan klo 8.30.

Järjestäjä: TEM

Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023 kehittää monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita, joilla tuetaan yksilöiden urasuunnittelutaitoja läpi elämän. Strategia edistää Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita jatkuvan oppimisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämisestä.

Järjestäjä: OKM, TEM

Webinaarissa kuullaan erityisesti mitä Euroopan rakenne- ja investointirahastot tarjoavat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan näkökulmasta sekä miten ne linkittyvät tutkimus- ja innovaatiopuiteohjelma Horisontti Eurooppa -ohjelmaan ja InvestEU-ohjelmaan. Webinaarissa esitellään myös elvytysrahaston toimia ja niiden yhteyksiä edellä mainittuihin ohjelmiin.

Järjestäjä: TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus ja Kuntaliitto järjestivät yhteistyössä työllisyyden kuntakokeilujen starttitilaisuuden, jossa katse suunnattiin vuodenvaihteen jälkeen käynnistyviin kuntakokeiluihin. Päivän punaisena lankana oli erityisesti vertaisoppiminen ja kokeilujen keskinäinen sparraus, kokeiluista tuotettava arviointitieto sekä tiedon hyödyntäminen kokeilujen onnistumisen tukena.  Työministerin tervehdyksen ja alun puheenvuorojen jälkeen osallistujat jakaantuivat pienryhmätyöskentelyyn.

Järjestäjä: TEM

"Investoinneilla talouskasvua - Kestävä rahoitus ja yritystuet" sekä katsaus yritystukiin koronakriisissä. Sidosryhmäseminaari. Vuoden 2020 Yritystukiseminaarin teemana on kestävien investointien edistäminen.

Järjestäjä: TEM

 

Welcome to listen and discuss about the main findings of the project International Models to Attract Foreign Workers and Talent! The project was conducted as part of the Finnish government’s analysis, assessment, and research activities from December 2019 until December 2020.

Järjestäjä: TEM, VNK

Vammaisten henkilöiden työllistymiselle on Suomessa useita rakenteellisia esteitä, kertoo asiantuntija Anni Kyröläinen selvityksensä pohjalta. Mitä esteet ovat? Mitä tulisi muuttaa, että osaava ja motivoitunut vammainen henkilö pääsisi töihin Suomessa?

Järjestäjä: TEM