Tapahtumat

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat syksyn 2022 pk-yritysbarometrin tulokset. Voit seurata julkistustilaisuuden verkkolähetystä suorana tai myöhemmin tallenteena.

Järjestäjä: TEM

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää sidosryhmille tarkoitetun tilaisuuden komission aloitteen käsittelytilanteesta.

Järjestäjä: TEM

Komissio antoi asetusehdotuksen sisämarkkinoiden hätäapuvälineestä 19.9.2022. Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan unionin kriisinsietokykyä ja varmistaa myös kriisitilanteissa sisämarkkinoiden toiminta eli tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaa liikkuvuus. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa varautumista erityyppisiin kriiseihin sekä kysynnän ja tarjonnan häiriöihin.

Järjestäjä: TEM

Ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö kutsuvat sidosryhmät kuulemistilaisuuteen komission asetusehdotuksesta pakkotyöllä tuotettujen tavaroiden kieltämiseksi EU:n markkinoilla

Järjestäjä: TEM, UM

Osaamisen tunnistamisen työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista. Lisätietoa hankkeesta: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM044:00/2021

Järjestäjä: OKM, TEM