Kuulemistilaisuus yritystukien uudistamisesta

Perjantai 13.10.2017 klo 08.00 –  10.00

Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö kutsuvat sidosryhmät avoimeen kuulemistilaisuuteen yritystukien uudistamisesta. Kuulemistilaisuus pidetään pe 13.10.2017 klo 8-10 Säätytalolla, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki.

Kuulemistilaisuuteen osallistuvia pyydetään esittämään kannanottonsa yritystukien uudistamiseen tiiviissä puheenvuoroissa. Kannanotto pyydetään toimittamaan myös kirjallisena 12.10. mennessä sähköpostitse osoitteella: eio@tem.fi.

Valtioneuvosto asetti 28.9.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on laatia tiekartta yritystukien uudistamiseksi. Huomioon otetaan työ- ja elinkeinoministeriön aiemmat selvitykset yritystuista mukaan lukien verotuet sekä muu käytettävissä oleva tutkimustieto. Työssä arvioidaan myös kansainvälisessä kilpailussa olevien toimialojen asemaa. Tiekartan tulisi olla yhteisesti hyväksytty pitkän aikavälin suunnitelma, jossa yritystukijärjestelmää kehitetään selkeämmäksi, paremmin yritysten uudistumista ja tuottavuutta edistäväksi sekä valtiontalouden kannalta kustannustehokkaammaksi huomioiden energia- ja ilmastostrategian tavoitteet.

Työryhmän toimikausi on 1.10.2017 – 28.2.2018.

Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 10.10.2017 klo 16 mennessä osoitteessa:
https://response.questback.com/tyjaelinkeinoministeri/yritystuet-kuulemistilaisuus-13102017

Tervetuloa
Osastopäällikkö Ilona Lundström, työryhmän pääsihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö
Osastopäällikkö Terhi Järvikare, työryhmän pääsihteeri, valtiovarainministeriö

Ohjelma ja taustamuistio kuulemistilaisuuden keskustelujen tueksi
Yritystukien virkamiesselvitys 

 

 

Kohderyhmät: media