Yritykset ja ihmisoikeudet: yhteenvetoa sidosryhmävuoropuhelusta

Torstai 1.3.2018 klo 08.30 –  11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö Ulkoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö järjestävät kaikille avoimen seminaarin yrityksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvästä sidosryhmävuoropuhelusta, sen tuloksista sekä seuraavista askelista.

Miten YK:n huolellisuusperiaate tulisi toimeenpanna kaupan hankintaketjuissa? Mikä on asianmukaista ihmisoikeusriskien hallintaa? Miten ihmisoikeudet tulisi huomioida yritysten omassa toiminnassa riskimaissa?

Näistä ja muista keskeisistä ihmisoikeuskysymyksistä on keskusteltu työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön vetämissä pyöreän pöydän keskusteluissa yritysten, kansalaisjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kesken.

Pöydät ovat tuottaneet päivittäistavarakaupan yhteisen näkemyksen ihmisoikeuksien huomioimisesta hankintaketjuissa sekä yritystoiminnan suoria ihmisoikeusvaikutuksia käsittelevän asiakirjan. Asiakirjat ja niiden taustalla käyty vuoropuhelu ovat osa vuonna 2014 julkaistua Suomen YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden kansallista toimeenpanosuunnitelmaa.

Järjestämme aiheesta kaikille avoimen sidosryhmäseminaarin torstaina 1.3.2018 klo 9 – 11 Sonck-salissa
(liikenne- ja viestintäministeriö, Eteläesplanadi 16). Tilaisuudessa vedetään yhteen pyöreiden pöytien keskusteluja:
mitä on saavutettu, millaisia haasteita on kohdattu ja miltä tulevaisuus voisi näyttää tällaisen vuoropuhelun osalta.

Seminaarin ohjelma:

8.30 Aamukahvi

9.00 Avaussanat, ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriön edustaja (tbc)

9.15 Päivittäistavarakaupan yhteinen näkemys YK:n periaatteiden noudattamisesta hankintaketjuissa: kokemuksia, huomioita, saavutuksia

9.55 Human rights impacts of own operations: insights for due diligence - discussion on the basis of the document (this session will be held in English)

10.40 Keskustelua seuraavista askelista

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan seminaariin viimeistään  26.2. alla olevan linkin kautta. Tilaisuuteen mahtuu 100 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Yritysten suoria ihmisoikeusvaikutuksia koskeva asiakirja julkaistaan ennen seminaaria verkossa osoitteessa tem.fi. Lisätietoja muista yrityksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvistä toimista saa osoitteesta http://tem.fi/yritykset-ja-ihmisoikeudet.

Lisätietoja seminaarista antavat:

Erityisasiantuntija Linda Piirto, TEM, p. 029 504 7028

Kaupallinen neuvos Kent Wilska, UM, p. 029 535 1522

Kohderyhmät: media, yritykset, järjestöt ja yhteisöt


Seminaarin ilmoittautuminen on päättynyt.