Työaikalaki päivittyy 2020-luvun työelämän tarpeisiin

Torstai 27.9.2018 klo 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitus antaa esityksensä työaikalain kokonaisuudistuksesta istunnossaan 27.9.2018. Uudistuksen tavoitteena on päivittää nykyinen laki 2020-luvun työelämän tarpeisiin.

Työministeri Jari Lindström kertoo muutoksista tiedotustilaisuudessa

torstaina 27.9.2018 kello 13.30 valtioneuvoston istunnon jälkeen valtioneuvoston tiedotustilassa (käynti: Aleksanterinkatu 3:n kautta).

Uudistuksessa turvataan työntekijöiden työaikasuojelu, mutta samalla luodaan sijaa työntekijän ja työnantajan välisiin yhteisymmärrykseen perustuviin joustoihin. Laissa huomioidaan myös teknologisen kehityksen suomat mahdollisuudet tehdä työtä ajasta ja paikasta riippumatta.

Laissa säädettäisiin uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikajärjestelystä, jossa vähintään puolet työajasta olisi sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voisi itsenäisesti päättää.

Tilaisuutta voi seurata seurana lähetyksenä osoitteessa vn.fi/live

Valtioneuvoston tiloihin akkreditoidut toimittajat ja kuvaajat voivat tulla paikalle ilman erillistä ilmoittautumista. Median edustajia, joita ei ole akkreditoitu valtioneuvoston tiloihin, pyydetään ilmoittautumaan etukäteen TEM:n viestintäyksikölle osoitteeseen: [email protected]

Lisätiedot:

viestintäasiantuntija Mikko Myller, TEM, p. 050 396 0074