Konfliktimineraalit - mitä jokaisen tulisi tietää niiden hankinnasta ja tulevasta EU-sääntelystä?

Maanantai 5.11.2018 klo 12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Konfliktimineraaleilla tarkoitetaan sellaisten mineraalien hankintaa, joista saatavat varat saattavat kulkeutua konfliktien rahoittamiseen. Seminaarissa käydään läpi tulevaa EU-sääntelyä ja keskustellaan laajemmin siitä, miten mineraaleja voi hankkia vastuullisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ulkoministeriön Kanavakatu 3:ssa järjestämässä seminaarissa pureudutaan konfliktimineraalien hankintaan. Konfliktimineraaleilla tarkoitetaan sellaisten mineraalien hankintaa, joista saatavat varat saattavat kulkeutua konfliktien rahoittamiseen. Seminaarissa käydään läpi tulevaa EU-sääntelyä tinan, tantaalin, volframin ja kullan sekä niiden johdannaisten hankinnasta sekä keskustellaan laajemmin siitä, miten mineraaleja voi hankkia vastuullisesti.

Paikka: Ulkoministeriö, Kanavakatu 3, Pressiaula

Ohjelma:
12.00  Kahvit
12.30  Aloitussanat
           erityisasiantuntija Linda Piirto, työ- ja elinkeinoministeriö
12.45  Konfliktimineraalien tuleva EU-sääntely: mistä aloite sai alkunsa?
           Kaupallinen neuvos Sara Ohls, ulkoministeriö
13.15  Konfliktimineraalien hankinnan kansallinen sääntely ja valvonta – missä ollaan nyt?
           Kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö ja Terho Liikamaa, TUKES
13.45  The European Partnership for Responsible Minerals: helping to make the EU regulation work
           Julian Lageard, Vice-Chair, European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)
14.45  Keskustelua

Tilaisuuden esitykset:

Sara Ohlsin esitys asetuksen taustoista ja sisällöstä

Riikka Aaltosen esitys konfliktimineraalien tuonnin valvonnasta

Terho Liikamaan esitys konfliktimineraalien tuonnin valvonnasta

Julian Lageardin esitys Intelin mineraalihankinnasta

Julian Lageardin esitys EPRM-aloitteesta