Energiavaikuttajaseminaari

Torstai 29.11.2018 klo 12.00 –  16.10

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tilaisuudessa julkistetaan uusiutuvan energian toimialaraportti sekä alan pk-toimialabarometri

Uusiutuvan energian, energian käytön tehokkuuden ja hiilineutraaliuden tavoitteiden toteutuminen edellyttää energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön merkittävää lisäämistä tulevina vuosina.

Kustannustehokkaampi, päästöttömämpi ja uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiajärjestelmä tuo haasteita, mutta samalla se luo uusia mahdollisuuksia kaikille toimijoille. Tilaisuudessa havainnollistetaan esimerkkien kautta, miten geotermistä energiaa ja lämpöpumppuja voidaan hyödyntää energian tuotannossa ja mitkä ovat tämän energiahyödyntämisen reunaehdot.

Lisäksi kuullaan toimialan asiantuntijoiden puheenvuoroja uusista lämmön varastointi- ja hyödyntämisratkaisuista sekä niihin liittyvistä uusista käyttösovelluksista.

Tilaisuuden ohjelma.

Tilaisuuden tallenteet ja esitysmateriaalit.

 

Paikka

Valtion virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, Turku