Kuulemistilaisuus: Yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuus Suomessa

Maanantai 28.10.2019 klo 13.00 –  16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Yhteiskunnallisilla yrityksillä voi olla erityspiirteitä ja -tarpeita, joita ei tunnisteta tai tunnusteta yleisissä yritystoimintaa tukevissa strategioissa ja politiikoissa. Tervetuloa vaikuttamaan yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuuteen Suomessa!

Tilaisuus järjestetään sosiaali- ja terveysministeriössä, osoitteessa Meritullinkatu 8. 

Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on hallitusohjelmaan kirjattu keino työllisyyden vahvistamiseksi. Yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan uudistamalla rahoitusta ja tarjoamalla liiketoimintaosaamista vahvistavaa tukea.

Kuulemistilaisuus liittyy TEM:n käynnissä olevaan selvitykseen ”Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa”, jonka Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy toteuttaa vuoden 2019 aikana. Loka-marraskuussa 2019 toteutetaan lisäksi kaikille julkinen kuuleminen Otakantaa.fi-palvelussa.

Asiantuntija (TKI), tutkija YTT Harri Kostilainen Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:stä kertoo selvityksen väliraportin tuloksista.

Muutoin ohjelmassa kuullaan osallistujia. Tämä tapahtuu Euroopan komission Senior Expert Risto Raivion johdolla. Keskustelun pohjana hyödynnetään komission ja OECD:n kehittämää Better Entrepreneurship -itsearviointivälinettä.

Yhteiskunnalliset yritykset (social enterprise) ovat osa yhteisötaloutta (social economy). Yhteisötalouteen voidaan lukea osuuskunnat, keskinäiset yhteisöt, voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja yhteiskunnalliset yritykset. Euroopan komissio on antanut yhteiskunnalliselle yritykselle vuonna 2011 toiminnallisen määritelmän (KOM(2011) 682 lopullinen).

Yhteiskunnallisissa yrityksissä on sosiaalisia yrityksiä. Sosiaalisen yrityksen asema edellyttää, että tietty osa henkilöstöstä on työmarkkinoilla heikossa asemassa olevia työkyvyn tai pitkään jatkuneen työttömyyden vuoksi (laki sosiaalisista yrityksistä;1351/2003). Kansainvälisesti tällä tarkoitetaan yrityksiä, jotka pyrkivät tukemaan heikossa asemassa olevia henkilöitä työmarkkinoille (work integration social enterprise).

Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista.

Ilmoittaudu viimeistään
perjantaina 9.10.2019: [email protected] 
Lisätiedot: Lippe Koivuneva, hallitusneuvos, TEM, p. 0295 049 236

Kohderyhmät: yritykset, järjestöt ja yhteisöt