Digitaalisten innovaatiohubien (EDIH) työpaja: Terveys ja hyvinvointi

Keskiviikko 11.11.2020 klo 13.00 –  16.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi valitaan pian. Aiheesta järjestetään työpajat haun avaamisen alla.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) avaa marraskuun 2020 puolivälissä haun, jossa valitaan Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi (European Digital Innovation Hubs, EDIH). Haku sulkeutuu tammikuussa 2021. Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti esivalituille ehdokkaille. Eurooppalaisen haun alustava aikataulu on tammikuun lopulta huhtikuun lopulle.

TEM toteutti kesä-elokuussa aiekyselyn toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä. Aiekyselyn tulosten perusteella on tärkeiden teemojen ja sektoreiden joukosta, jotka voivat olla myös EDIH:ien erikoistumisaloja, tunnistettu kaksi, joista järjestetään työpajat haun avaamisen alla. Nämä ovat terveys ja hyvinvointi sekä valmistava teollisuus. Työpajan tarkoituksena on jakaa tietoa toimijoiden kesken, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EDIH:einä, auttaa tunnistamaan suunnitelmien päällekkäisyyksiä ja synergiamahdollisuuksia sekä tukea suunnitelmien kehittämistä, tarvittaessa myös yhdessä.

Työpajan fasilitointia tukee Innotiimi-ICG Orchidea-alustalla. Työpaja pidetään suomeksi, mutta osallistujien on mahdollista puhua ja kirjoittaa englantia.


Lisätietoa: Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit

Tervetuloa!

Ystävällisin terveisin, 
Työ- ja elinkeinoministeriön EDIH valmistelutiimi

Lisätietoja:
Tiina Hanhike, erityisasiantuntija, 029 504 9064, tiina.hanhike(at)tem.fi 
Lasse Laitinen, erityisasiantuntija, 029 504 7162, lasse.laitinen(at)tem.fi