Yritystukiwebinaari

Tiistai 15.12.2020 klo 9.00 –  12.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

"Investoinneilla talouskasvua - Kestävä rahoitus ja yritystuet" sekä katsaus yritystukiin koronakriisissä. Sidosryhmäseminaari. Vuoden 2020 Yritystukiseminaarin teemana on kestävien investointien edistäminen.

Tilaisuuden luonne: Sidosryhmäseminaari. Vuoden 2020 Yritystukiseminaarin teemana on kestävien investointien edistäminen. Seminaarisarjan muut osat: Vaikuttavuus 2016, Globaali kilpailukyky 2017, Onko yritystuille vaihtoehtoja 2019. Tilaisuuksien materiaalit   

Tilaisuuden tavoite: Suomen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin hallituskauden aikana, olla hiilineutraali vuonna 2035 ja nostaa tutkimus- ja kehitysmenot 4 prosentin kasvu-uralle. Suomessa on investointivaje. Miten luodaan kestäville investoinneille suotuisa yritysten toimintaympäristö? Millaisia yritystukia voidaan käyttää investointeihin ja miten EU-rahoitusta voidaan hyödyntää ilmastotavoitteen saavuttamista edellyttävissä investoinneissa? Miten ilmastotavoitetta voidaan edistää tukikriteerein?

OHJELMA:

Klo 9.00   Tilaisuuden avaus ja TEM:n ajankohtaiset asiat
                 Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies, työ- ja elinkeinoministeriö

Klo 9.15    Koronavirusepidemia ja yritystuet -katsaus
                 Rune Stenbacka, professori, Svenska handelshögskola /Yritystukien tutkimusjaosto
        
                  Keskustelu ja kysymykset 15 min

Klo 10.00  Tauko

Klo 10.10   Investointeja tukeva toimintaympäristö ja miten julkinen sektori voi tukea
                  investointeja?
                  Markku Stenborg, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

                  Kysymykset 5 min

Klo 10.30  Miten EU edistää vihreää siirtymää – Elpymisrahasto RRF ja tiekartat 
                  Ilona Lundström, osastopäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö
                  Kysymykset 5 min

Klo 10.50  Tauko

Klo 11.00  Uusi teollisuuspolitiikka ja kestävän elvytyksen toimenpiteet 
                  Mari Pantsar, johtaja, Sitra          
                  Kysymykset (5 min) ja kommenttipuheenvuoro Pekka Lindroos, johtaja, työ- ja 
                  elinkeinoministeriö

Klo 11.25   Kestävän rahoituksen strategia ja taksonomia - miten ilmastoteema ilmenee 
                  rahoituskriteereissä?
                  Milla Kouri, finanssiasiantuntija, valtiovarainministeriö
                  Kysymykset 5 min
    
Klo 11.50   Keskustelu
    
Klo 12.00   Tilaisuus päättyy