Tekoäly 4.0 -ohjelman Kick-off

Maanantai 26.4.2021 klo 9.00 –  11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tervetuloa kuulemaan työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämän Tekoäly 4.0 -ohjelman keskeisestä sisällöstä ja tavoitteista vuoden 2030 Suomelle.

Suomen valmistavalla teollisuudella on keskeinen merkitys erilaisten hyödykkeiden tuottajana ja työllistäjänä sekä uuden teknologian innovatiivisena soveltajana. Valmistavalla teollisuudella on merkittävä rooli Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämisessä. Myönteiset ilmasto- ja ympäristövaikutukset syntyvät sekä prosessien resurssitehokkuuden, että valmistettujen tuotteiden ja palveluiden positiivisten vaikutusten kautta.

Valmistavan teollisuuden seuraavan tuottavuusloikan ja muodon muutoksen odotetaan tapahtuvan neljännen teollisen vallankumouksen myötä. Teollisuuden neljännessä vallankumouksessa (Teollisuus 4.0:ssa) teollisuuden prosessit, arvoverkot ja liiketoimintamallit muuttuvat fyysisten ja digitaalisten teknologioiden, kuten robotiikan, kognitiivisten teknologioiden ja IoT:n yhdistyessä. Tämä mahdollistaa asiakkaiden, yritysten, tuotannon ja materiaalien reaaliaikaisen yhteyden ja prosessien paremman hallinnan – ja johtaa lopulta myös yhteiskunnalliseen uudistumiseen. 

Tilaisuudessa esitellään ohjelman tavoitteet sekä ohjausryhmän visio näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tilaisuuden avaa elinkeinoministeri Mika Lintilä ja ohjelman sisällöstä kertoo Tekoäly 4.0 -ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Herlin.

Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 23 huhtikuuta klo 16.00. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tapahtumaa.

Tilaisuus jakaantuu suomenkieliseen osioon klo 9.00-10.00 ja englanninkieliseen osioon klo 10.00-11.00.

OHJELMA

09:00 Tilaisuuden avaus 
             Mika Lintilä, Elinkeinoministeri 

09:05 Puheenvuoro: Tekoäly 4.0 -ohjelma – käynnistysvaiheesta toimeenpanovaiheeseen
            Jussi Herlin, Tekoäly 4.0 -ohjausryhmän puheenjohtaja 

09:15 Paneelikeskustelu: Miten parantaa suomalaisen pk-yrityskentän digikyvykkyyksiä?
            Susanna Pirttikangas, TkT, Oulun Yliopisto
            Pauliina Harrivaara, Saranen Consulting Oy
            Moaffak Ahmed, Tekoäly 4.0 -ohjausryhmän jäsen, Pääomasijoittaja
            Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät

09:50 Ensimmäinen osuus (suomenkielinen) päättyy

Suomenkielisen osuuden jälkeen ohjelma jatkuu Kick-offin englanninkielisellä osuudella.

PROGRAMME

10:00 Opening of the event
            Ilona Lundström, Director General, Ministry of Economic Affairs and Employment
            of Finland 

10:05 Key note: AI 4.0 – from startup to launching the programme 
            Jussi Herlin, Chair of the AI 4.0 Steering group

10:15 Panel discussion: “The Finnish AI strategy implementing the European way of doing
          digital towards Industry 4.0”

           Werner Stengg, Cabinet Expert, Member of the Cabinet of the Executive Vice-President
           for "Europe Fit for the Digital Age" Margrethe Vestager, European Commission
           Pekka Sivonen, Head of European Collaboration, Business Finland 
           Kaisa Soro-Pesonen, Head of Brussels office, Confederation of Finnish Industries
           Mervi Karikorpi, Head of EU Innovation & Industrial Policy, Innovation and Economic
           policy, Technology Industries of Finland 
           Markku Räsänen, Member of the AI 4.0 Steering group, IQM Finland Oy

11:00  Closing of the event