Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa -selvityksen julkaisutilaisuus

Torstai 20.5.2021 klo 13.00 –  15.00

Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa -selvitys tarkastelee, miten yhteisölähtöisen kotoutumisen malli sopisi Suomeen ja millaista yhteistyötä se vaatisi valtion, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Selvitys Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa tarkastelee, miten yhteisölähtöisen kotoutumisen malli sopisi Suomeen ja millaisia yhteistyörakenteita sen mahdollinen toteuttaminen vaatisi valtion, kuntien ja kansalaisyhteiskunnan välillä.

Selvitykseen haastateltiin pakolaisia vastaanottavia ja kotoutumista edistävää työtä tekeviä tahoja kuten kuntia, järjestöjä, uskonnollisia yhteisöjä, tutkijoita sekä vapaaehtoisia. Haastattelujen pohjalta on hahmoteltu Suomeen soveltuvaa yhteisölähtöisen kotoutumisen mallia, jota esitellään työ- ja elinkeinoministeriön ja Kotoutuminen.fin järjestämässä tilaisuudessa. 

Tilaisuuden tarkempi ohjelma:

13.00–13.15 Tervetuloa ja selvityksen taustaa Elina Johansson, erityisasiantuntija, sisäministeriö 
ja Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

13.15–14.00 Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa -selvityksen esittely Kati Turtiainen, yliopistonlehtori, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

14.00–14.20 UNHCR Comments Wilfried Buchhorn, Deputy Representative, UNHCR

14.20–14.30 Kunnan näkemyksiä yhteisölähtöisestä kotoutumisesta Elina Hienola, palveluesimies 
ja Margarita Goda-Savolainen, johtava sosiaalityöntekijä, Jyväskylän kaupunki

14.30–14.40 Järjestöjen rooli yhteisölähtöisen kotoutumisen mallissa Ben Malinen, kotimaan ohjelmajohtaja,
Suomen Pakolaisapu ry

14.40–14.50 Keskustelua

14.50–15.00 Jatkotoimet

Tapahtuma toteutetaan Microsoft Teams -yhteydellä. Ilmoittautuminen päättyy tiistaina 18.5.2021. Linkki osallistujille toimitetaan 19.5.2021.

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, järjestöt ja yhteisöt