Sidosryhmäkuuleminen komission EU-yritysvastuusääntelyä koskevasta direktiiviehdotuksesta

Keskiviikko 9.3.2022 klo 9.30 – 11.30

työ- ja elinkeinoministeriö

Komissio antoi 23.2.2022 direktiiviehdotuksen EU-yritysvastuusääntelystä. Ehdotuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja talouden siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Lisäksi EU-tasoinen yritysvastuusääntely loisi unionissa toimiville yrityksille tasavertaisen kilpailukentän. Sillä myös vältettäisiin yksittäisten jäsenmaiden sääntelystä aiheutuvaa pirstoutumista.

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu sidosryhmät kuulemistilaisuuteen direktiiviehdotuksesta keskiviikkona 9.3.2022 klo 9.30–11.30. Tilaisuus järjestetään verkkotapahtumana Microsoft Teamsin välityksellä. 

Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 7.3.2022 tämän linkin kautta:
https://link.webropolsurveys.com/EP/D26220E76961A768


Sidosryhmät voivat lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä tilaisuuden alustajille. 

Lisäksi sidosryhmät voivat myös toimittaa kirjallisia kommentteja komission ehdotuksesta sähköpostitse osoitteisiin sami.teravainen[at]gov.fi ja hannele.timonen[at]gov.fi perjantaihin 11.3. klo 16.00 asti.


Ohjelma:

09.30-09:35 –  Tilaisuuden avaus
                       Tilaisuuden puheenjohtaja Liisa Huhtala - hallitusneuvos, Yrityslainsäädäntö ja                                                         sisämarkkinat -ryhmän esimies, työ- ja elinkeinoministeriö

09.35-10:00 –  Komission EU-yritysvastuusääntelyehdotuksen pääasiallinen sisältö
                        Alustajina asiantuntijat työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä oikeusministeriöstä

10.00-11.20 –  Keskustelu direktiiviehdotuksen sisällöstä

11.20-11.30 –  Keskustelun yhteenveto ja päätössanat
    

Tervetuloa linjoille kuulolle ja keskustelemaan!