Osaamisen tunnistamisen työryhmän järjestämä kuulemistilaisuus

Tiistai 24.5.2022 klo 13.00 – 15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Osaamisen tunnistamisen työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Kuulemistilaisuudessa sidosryhmillä on mahdollisuus evästää työryhmän työtä sen tekemien ehdotusten kehittämiseksi. Kuulemistilaisuudessa esitellään työryhmän alustavat ehdotukset tutkintojen viitekehyksen laajentamiseksi, osaamismerkkien ja osaamisen kuvausten kehittämiseksi sekä osaamisen näkyväksi tekemiseksi.

Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin tiistaina 24.5.2022 klo 13.00–15.00.

Kuulemisessa hyödynnetään Howspace-alustaa, jossa on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia tilaisuuden aikana ja kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään kutsu tilaisuuteen ja Howspace-alustalle. Voitte myös osallistua pelkästään keskusteluun Howspace-alustalla. (Osallistuja tarvitsee henkilökohtaisen linkin voidakseen osallistua keskusteluun alustalla, joten ilmoittautuminen on tässäkin tapauksessa välttämätöntä.)

Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja Howspace-alustalle pyydetään viimeistään tiistaina 17.5.2022. Kuulemistilaisuuteen liittyviin kysymyksiin vastaa työryhmän sihteeri Jenni Larjomaa ([email protected]).

Kutsua saa välittää eteenpäin.

Alustava ohjelma

Työryhmä esittelee tilaisuudessa ehdotuksensa tutkintojen viitekehyksen laajentamiseksi, osaamismerkkien kehittämiseksi, osaamisen kuvausten kehittämiseksi ja osaamisen näkyväksi tekemiseksi.

Ehdotuksista on pyydetty ennalta kommenttipuheenvuoroja eri sidosryhmiltä. Tilaisuudessa voi evästää työryhmän ehdotuksia Teams-keskustelussa tai kommentoida niitä Howspace-alustalla.

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 15.

Osaamisen tunnistamisen työryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat asettaneet kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten Osaamisen tunnistamisen työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista. Työryhmän työskentely käynnistyi syksyllä 2021.

Lisätietoa hankkeesta: https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM044:00/2021