Sidosryhmäkuuleminen teollisuuden ilmastoneutraaleja teknologioita sekä kriittisiä raaka-aineita koskevista komission ehdotuksista

Tiistai 28.3.2023 klo 14.30 – 16.10

työ- ja elinkeinoministeriö

Komissio antoi 16.3.2023 lainsäädäntöehdotukset ilmastoneutraalien, niin kutsuttujen ”nettonollateknologioiden”, sekä kriittisten raaka-aineiden saatavuuden edistämisestä. Molemmilla ehdotuksilla tavoitellaan vihreän siirtymän vauhdittamista sekä EU:n omavaraisuuden vahvistamista.

Teollisuuden ”nettonollasäädös” (Net Zero Industry Act) tarjoaisi yksinkertaistetun sääntelykehyksen EU:n ilmastoneutraaliustavoitteiden kannalta keskeisten tuotteiden tuotantokapasiteetille. Tarkoituksena on vähentää EU:n riippuvuuksia muista maista. Lisäksi tavoitteena on tarjota eurooppalaiselle teollisuudelle teknologiaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä tarjota kansalaisille puhdasta, kohtuuhintaista ja turvallista energiaa.

Kriittisiä raaka-aineita koskevan aloitteen tavoite on edistää EU:n tarvitsemien kriittisten ja strategisten raaka-aineiden saatavuutta sekä monipuolistaa toimitusketjuja. Komission esittämillä toimilla lisättäisiin näiden raaka-aineiden tuotantoa ja jatkojalostusta sekä kierrätystä. Teollisuuden häiriönsietokykyä parannettaisiin erilaisin ennakoivin toimenpitein. 

Työ- ja elinkeinoministeriö kutsuu sidosryhmät kuulemistilaisuuteen komission 16.3.2023 julkaisemista asetusehdotuksista tiistaina 28.3.2023 klo 14.30–16.10. Tilaisuus järjestetään verkkotapahtumana Microsoft Teamsin välityksellä.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 27.3.2023 klo 16.00 tästä linkistä.

Sidosryhmät voivat lähettää ennakkokysymyksiä ilmoittautumisen yhteydessä tilaisuuden alustajille.
Sidosryhmillä on lisäksi mahdollisuus toimittaa kirjallisia kommentteja komission ehdotuksista kuulemistilaisuuden jälkeen erikseen toimitettavan linkin kautta. 


Ohjelma:
14.30-14.35 Tilaisuuden avaus

  • Tilaisuuden puheenjohtaja teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, työ- ja elinkeinoministeriö

14.35 – 15.15 Net Zero Industry Act –asetusehdotus

  • Pääasiallinen sisältö. Alustajana johtava asiantuntija Anita Silanterä, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Keskustelu

15.15 – 16.00 Critical Raw Materials Act – asetusehdotus

  • Pääasiallinen sisältö. Alustajana kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, työ- ja elinkeinoministeriö
  • Keskustelu

16.00-16.10 Päätössanat

Tervetuloa! 

Komission Net Zero Industry -aloite

Komission ehdotus kriittisistä raaka-aineista