Taustaselvityksiä hyödynnettiin laajalti strategiatyössä

Energia- ja ilmastostrategiaa valmistellessa hyödynnettiin useita jo tehtyjä taustaselvityksiä. Lisäselvityksiä teetettiin tarpeen mukaan. Näille sivuille on koottu strategiatyöhön liittyviä julkaisuja. Uusimmat selvitykset voit ladata sivun alaosasta. Vanhoihin selvityksiin voi tutustua aihepiireittäin jaotelluilla alasivuilla:

Energia
Liikenne
Maa- ja metsätalous
Ympäristö