Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku

  • Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku on auki ajalla 12.5.-26.6.2020.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa uudet kokeilualueet elo-syyskuussa
  • Täydentävän hakukierroksen mukaiset kokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023.

Täydentävän haun hakumateriaalit on julkaistu ohessa.

Työllisyyden kuntakokeilujen täydentävä haku-kirje

Kootut kysymykset kuntakokeilusta

Liite 1 kokeilujen reunaehdot

Liite 2 hakemuslomake

Liite 3 taustatietoja

Liite 4 täydentävä haku, sähköinen allekirjoitus

Luonnos hallituksen esityksestä työllisyyden kuntakokeilusta

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa sähköisessä muodossa työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon ([email protected]) 26.6.2020 mennessä.

Kokeiluihin liittyviä kysymyksiä voi toimittaa osoitteeseen [email protected]. TEM vastaa kysymyksiin viikoittain.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan nimettöminä sivustolla www.tem.fi/tyollisyyskokeilut.