Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia

Kansallisen terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian tavoitteena on, että Suomesta tulee kansainvälisesti tunnettu terveysalan liiketoiminnan sekä hyvinvoinnin, terveyden ja uudistuvien palveluiden kärkimaa. Terveysala on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt monia muita toimialoja nopeammin.

Vuonna 2014 julkaistun strategian valmistelivat yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaatiorahoittajat Tekes ja Suomen Akatemia sekä terveysalan toimijat. Eri osapuolilla on vahva yhteinen tahtotila terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan sekä yksityisten investointien lisäämiseksi.

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategiaa päivitettiin kesällä 2016 laatimalla tiekartta vuosille 2016–2018.

Eri sidosryhmät toteuttavat omalta osaltaan strategian tavoitteita. Strategian toimeenpanoa ohjaavat kolmen ministeriön (TEM, STM, OKM) sekä Tekesin ja Suomen Akatemian edustajat.

Tutustu kasvustrategian ajankohtaisiin hankkeisiin