Työnantajalla on tiedonantovelvollisuus

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmien edustajille säännöllisesti yrityksen taloudellista tilaa kuvaavia tietoja:

 • Tilinpäätöstiedot 
 • Selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta (vähintään kaksi kertaa tilikaudessa), josta käy ilmi ainakin
  • yrityksen tuotannon, palvelu- ja muun toiminnan
  • työllisyyden
  • kannattavuuden ja
  • kustannusrakenteen

kehitysnäkymät. 

 • Tilastotiedot työntekijöille maksetuista palkoista. Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä palkkatiedot on eriteltävä ammattiryhmittäin. 

Henkilöstöryhmien edustajilla on oikeus pyytää tietoja työnantajalta

Henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä yrityksen tulee toimittaa

 • neljännesvuosittain selvitys määräaikaisten ja osa-aikaisten työntekijöiden määristä yrityksessä
 • vuosittain selvitys periaatteista ulkopuolista työvoimaa käytettäessä.