Tiekarttatyöhön liittyvät tilaisuudet

Kohti vähähiiliteknologioita - Toimialojen tiekarttojen tilannekatsaus 28.1.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkitystä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikki-talossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja sidosryhmistä.

– ”Energiaintensiivisellä teollisuudella on keskeinen rooli 2035-tavoitteen kannalta. Ilmastoneutraalit teknologiset ratkaisut ovat keskeisiä keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Innovaatiot ja vähäpäästöiset ratkaisut avaavat suomalaisyrityksille huikeita mahdollisuuksia vientiin ja suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan. Yritystemme kehittämien ratkaisujen tuottama päästövähenemä voi olla maailmalla moninkertainen Suomen omiin päästöihin verrattuna”, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä seminaarin avauksessaan.

Tilaisuuden esitykset:

SAK:n tiedote - Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa vain ottamalla työntekijät mukaan valmisteluun

Tilannekuvat toimialojen tiekartoista vähähiilisyyteen 28.1.2020

Tiekarttatyön käynnistysseminaari 23.9.2019

Suuret toimialajärjestöt, kuten kemian-, teknologia-, metsä- ja energiateollisuus esittelivät tiekarttasuunnitelmiaan työ- ja elinkeinoministeriön 23.9.2019 Helsingissä järjestämässä vaikuttajaseminaarissa, johon osallistui yli 120 edustajaa toimialoilta ja eri sidosryhmistä.

Työ teollisuuden päästöjen vähentämiseksi saa lisää vauhtia toimialakohtaisista tiekartoista. Ne auttavat varmistamaan, että teollisuuteen kohdistuvista uusista päästövähennystoimista tehdään riittävän vaikuttavia, mutta silti realistisia. Vähäpäästöisten ratkaisujen kehittäminen avaa suomalaisyrityksille myös maailmalla mahdollisuudet suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan, elinkeinoministeri Katri Kulmuni muistutti.

Tilaisuuden esitykset ja videotallenne: