Tiekarttatyöhön liittyvät tilaisuudet

Toimialojen tiekarttojen loppuseminaari – tulokset, opit ja jatkotyö 9.6.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 9.6. toimialojen tiekarttatyön loppuseminaariin, jossa käytiin läpi toimialojen tuloksia ja kuultiin niiden kokemuksia ja ajatuksia jatkotyöstä. Hallituksen puolelta valotettiin sitä, miten tiekarttatyön tuloksia hyödynnetään hallitusohjelman toimeenpanossa ja miten valtio aikoo osaltaan edistää tehtyjä suunnitelmia.

Syksyllä 2019 alkanut hallitusohjelman mukainen toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on valmistumassa. Yhteensä 13 toimialaa on selvittänyt oman alan yritystensä kanssa polkuja vähähiilisyyteen tukeakseen hallituksen vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamista.

Aineistot:

Tilaisuuden esitykset:

Toimialojen tiedotteita:

Riittääkö energia? – tiekarttatyön webinaari 5.5.2020

Millä fossiilisen energian tuotanto korvataan? Miten energian ja sähkön tarve muuttuu matkalla hiilineutraaliin Suomeen? Paljonko lisääntyy sähkön tarve? Mikä on toimialojen energian tarve? Mitä haasteita muuttuva tuotanto ja kulutus tuovat sähkönsiirrolle? Mikä on Valtion kehitysyhtiö VAKE:n rooli muutoksen mahdollistajana? Miten koronaepidemia on vaikuttanut tiekarttatyöhön ja kuinka työtä voidaan hyödyntää talouden elvytyksessä?

TEM:n 5.5.2020 järjestämä Toimialojen tiekarttatyön webinaari, jonka teemana oli tulevaisuuden energian tuotanto ja kulutus Suomessa, joka hallitusohjelman mukaisesti on hiilineutraali vuonna 2035.

Tilaisuuden esitykset:

Tilannekuvat toimialojen tiekartoista vähähiilisyyteen 5.5.2020

Kohti vähähiiliteknologioita - Toimialojen tiekarttojen tilannekatsaus 28.1.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkitystä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikki-talossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja sidosryhmistä.

– ”Energiaintensiivisellä teollisuudella on keskeinen rooli 2035-tavoitteen kannalta. Ilmastoneutraalit teknologiset ratkaisut ovat keskeisiä keinoja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Innovaatiot ja vähäpäästöiset ratkaisut avaavat suomalaisyrityksille huikeita mahdollisuuksia vientiin ja suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan. Yritystemme kehittämien ratkaisujen tuottama päästövähenemä voi olla maailmalla moninkertainen Suomen omiin päästöihin verrattuna”, totesi elinkeinoministeri Mika Lintilä seminaarin avauksessaan.

Tilaisuuden esitykset:

SAK:n tiedote - Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa vain ottamalla työntekijät mukaan valmisteluun

Tilannekuvat toimialojen tiekartoista vähähiilisyyteen 28.1.2020

Tiekarttatyön käynnistysseminaari 23.9.2019

Suuret toimialajärjestöt, kuten kemian-, teknologia-, metsä- ja energiateollisuus esittelivät tiekarttasuunnitelmiaan työ- ja elinkeinoministeriön 23.9.2019 Helsingissä järjestämässä vaikuttajaseminaarissa, johon osallistui yli 120 edustajaa toimialoilta ja eri sidosryhmistä.

Työ teollisuuden päästöjen vähentämiseksi saa lisää vauhtia toimialakohtaisista tiekartoista. Ne auttavat varmistamaan, että teollisuuteen kohdistuvista uusista päästövähennystoimista tehdään riittävän vaikuttavia, mutta silti realistisia. Vähäpäästöisten ratkaisujen kehittäminen avaa suomalaisyrityksille myös maailmalla mahdollisuudet suuren mittakaavan uuteen liiketoimintaan, elinkeinoministeri Katri Kulmuni muistutti.

Tilaisuuden esitykset ja videotallenne: