Tietoa yrityksille tavara- ja palvelumääräyksistä

Tuoteyhteyspiste

Asetus vastavuoroisesta tunnustamisesta

Vastavuoroisesta tunnustamisesta annetulla asetuksella vahvistetaan hallinnolliset menettelyt, joita viranomaisten on noudatettava, jos ne päättävät rajoittaa tai kieltää sellaisen tuotteen markkinoille pääsyn, joka on laillisesti markkinoilla toisessa jäsenvaltiossa.

Asetuksella pyritään varmistamaan, että tällaiset päätökset ovat EU-oikeudessa hyväksyttyjen perusteiden mukaisia.

Vastavuoroisen asetuksen myötä jokaiseen EU:n jäsenvaltioon on perustettu kansallinen tuoteyhteyspiste, jonka kautta toimijat voivat saada tietoa kansallisesti sovellettavista tuotemääräyksistä.

Suomessa tuoteyhteyspiste toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. Tuoteyhteyspiste toimii sähköpostiosoitteessa sisamarkkinat(at)tem.fi.

Palveluyritysten keskitetty asiointipiste

Palveluyritykselle tarkoitetut keskitetyt asiointipisteet tarjoavat tietoa yritystoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta sekä niihin liittyvistä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyistä. Palveludirektiivin mukaan yrityksen perustaminen ja lupamenettelyjen hoitaminen tulisi olla mahdollista sähköisesti koko EU:n alueella.

Palveludirektiivin mukaiset keskitetyt asiointipisteet toimivat kaikissa jäsenmaissa verkkopalvelun muodossa. Suomen asiointipisteenä toimii Yritys-Suomi.

Lisätietoja: Isabella Paju