Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely verkkosivuilla

Tietosuojavastaava

Kari Klemm
Puh. vaihde 0295 16001
tietosuojavastaava.tem(at)gov.fi

Rekisterinpitäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puh. vaihde 0295 16001
kirjaamo.tem(at)gov.fi

Henkilötietojen käsittely

Ministeriön verkkopalveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan perusteella. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa rekisteröidyiltä käyttäjiltä pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi. Ei-rekisteröityneiltä pyydetään vain nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä. Palautelomakkeessa pyydetään sähköpostiosoite. Halutessaan palautteen antaja voi antaa myös nimensä, mikäli haluaa viestiinsä vastauksen.

Palautelomakkeella lähetetyt tiedot poistetaan, kun palautteesta on kulunut vuosi. Blogikommentit säilytetään blogikirjoituksen elinkaaren ajan.

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palvelujen käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkastaminen