Työ- ja elinkeinoministeriön tietosuojaselosteet 2018-

Työ- ja elinkeinoministeriö osana valtioneuvostoa huolehtii omaan toimintaansa liittyvien asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta.

Ministeriö käsittelee toimintaansa liittyviä henkilötietoja tietosuojaperiaatteiden ja alla olevien rekisterikohtaisten selosteiden mukaisesti. Annettuja henkilötietoja ei esimerkiksi käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa ja käsittelylle on lakisääteinen peruste.

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan: tietosuojavastaava(at)tem.fi.

Tämän sivun lista tuotetaan automaattisesti ministeriön asianhallintajärjestelmään syötettyjen tietojen perusteella.

TEM:n verkkosivustojen tietosuojasta löytyy tietoa Tietosuoja-sivulta.

Uusimmat

Aiemmat (osa päivitettävänä)